Aktuality

Petícia obyvateľov

Petícia obyvateľov bytového domu a vlastníkov bytového domu, Štefánikova 1513/23,25,27,29, Liptovský Mikuláš, proti výstavbe ručných umývacích boxov a zastavenie w…

Zobraziť článok

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe k 21. 4. 2017  

Zobraziť článok

Európsky imunizačný týždeň

Tohtoročná téma kampane: „Vakcíny fungujú,“ 12. Ročník bude sprevádzaný heslom:   „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“ Európ…

Zobraziť článok

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktu…

Zobraziť článok

Svetový deň zdravia - 7. apríl 2017 - Heslo - Depresia - hovorme o nej

Depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a je zároveň ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017 - info (.pdf)

Zobraziť článok

Vyzvi srdce k pohybu - Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej polulácie 20.3. - 11.6.2017

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň Vyzvi srdce k pohybu? - súťaž (.pdf) Účastnícky list - Vyzvi srdce k pohybu (.pdf)

Zobraziť článok

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka (.pdf)

Zobraziť článok

Svetový deň vody - 22. marec 2017

Svetový deň vody - odpadová voda (.pdf) Svetový deň vody - informácie (.pdf)

Zobraziť článok

Svetový deň ústneho zdravia 20.3.2017

Svetový deň ústneho zdravia 20.3.2017 (.pptx)

Zobraziť článok

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania (.pdf)

Zobraziť článok

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Sloven…

Zobraziť článok