Aktuality

Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov

Predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom  internetových obchodov

Zobraziť článok

Svetový deň bez tabaku - 31. máj

Svetový deň bez tabaku - 31. máj

Zobraziť článok

Správa o činnosti RÚVZ - január - marec 2019

Správa o činnosti RÚVZ - január - marec 2019

Zobraziť článok

22.marec 2019 Svetový deň vody

22.marec 2019  Svetový deň vody

Zobraziť článok

4. 2. 2019 Svetový deň boja proti rakovine

 4. 2. 2019  Svetový deň boja proti rakovine

Zobraziť článok

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

USMERNENIE K OZNAMOVANIU KATEGÓRIE PRÁCE 2 

Zobraziť článok

Svetový deň diabetu - 14.11.2018

 Svetový deň diabetu - 14.11.2018

Zobraziť článok

Správy o činnosti RÚVZ

- júl 2018 - august 2018 - september 2018 - október 2018 - november 2018 - december 2018  

Zobraziť článok

Verejná vyhláška - Zákaz kúpania

Zákaz kúpania v jazierkach v areáli Penziónu Horec v Liptovskom Jáne

Zobraziť článok

Kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018-2019 „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

  Expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí myslí. Nebezpečné látky na pracovisku môžu spô…

Zobraziť článok

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody

 Dotazník výskytu ochorení súviciacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

Zobraziť článok

Verejná vyhláška - osýpky

 Verejná vyhláška - osýpky

Zobraziť článok

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti IDO §19 a 20 IS podnety a podania IDO §19 a 20 IS prevencia ochorení a iných porúch zdravia IDO §19 a 20 IS register …

Zobraziť článok

Rumový éter

  Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I Nariadenia (ES)č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate FL číslo 21.…

Zobraziť článok

Svetový deň bez tabaku 31. máj 2018

 Svetový deň bez tabaku 31. máj 2018

Zobraziť článok

5. máj - Hygiena a dezinfekcia rúk

Umývanie rúk - fakty Ako predchádzať vzniku sepsy? Ako môžeme predchádzať sepse? Chráň seba a chráň svojich pacientov  

Zobraziť článok

Európsky imunizačný týždeň 2018

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V  PORADNI   OČKOVANIA - 24.4.2018

Zobraziť článok

Nebezpečné kozmetické výrobky 3.4.2018

 Nebezpečné kozmetické výrobky 3.4.2018

Zobraziť článok

Informácia o výskyte škodlivých výrobkov

Informácia o výskyte škodlivých výrobkov - výživové doplnky značky Falcon Labs 

Zobraziť článok

Týždeň MOZGU 12. - 18. marec 2018

Najčastejšie mýty o mozgu (.pdf) Aktivity vhodné pre dospelých (.pdf)

Zobraziť článok

Svetový deň vody 22. marec 2018

Témou tohtoročného Svetového  dňa vody je Príroda pre vodu

Zobraziť článok

VÝSKYT ARO A CHPO OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKRES RUŽOMBEROK

 VÝSKYT ARO A CHPO OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKRES RUŽOMBEROK - 2018

Zobraziť článok

Svetový deň proti rakovine

 Svetový deň proti rakovine 4. február

Zobraziť článok

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny

Zobraziť článok

Očkovací kalendár 2018

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2018 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH (PLATNOSŤ OD 1. 1. 2018)  

Zobraziť článok

Nový prípad osýpok v SR

Evidujeme nový prípad osýpok v Slovenskej republike - tlačová správa

Zobraziť článok

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám

Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám - info v .pdf   Slovenská verzia animovaného edukačného videa Európskeho centra pre prevenciu a…

Zobraziť článok

Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke.

Chránime našich pacientov.  Očkujeme sa proti chrípke. (.pdf)

Zobraziť článok

Akcia Kampaň MOST 2017

 Akcia  Kampaň MOST 2017

Zobraziť článok

Chrípková sezóna 2017/2018

 Chrípková sezóna 2017/2018 

Zobraziť článok

Petícia obyvateľov

Petícia obyvateľov bytového domu a vlastníkov bytového domu, Štefánikova 1513/23,25,27,29, Liptovský Mikuláš, proti výstavbe ručných umývacích boxov a zastavenie w…

Zobraziť článok

Európsky imunizačný týždeň

Tohtoročná téma kampane: „Vakcíny fungujú,“ 12. Ročník bude sprevádzaný heslom:   „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“ Európ…

Zobraziť článok

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktu…

Zobraziť článok

Vyzvi srdce k pohybu - Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej polulácie 20.3. - 11.6.2017

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň Vyzvi srdce k pohybu? - súťaž (.pdf) Účastnícky list - Vyzvi srdce k pohybu (.pdf)

Zobraziť článok

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka (.pdf)

Zobraziť článok

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania (.pdf)

Zobraziť článok

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Sloven…

Zobraziť článok