Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky