Opatrenie ÚVZSR-vydané 24.3.2020-OLP/2733/2020-zatvorenie predajní v nedeľu