call centrum KORONAVÍRUS

call centrum  KORONAVÍRUS   

0904 810 432

informácie o KORONAVÍRUSE COVID 19 - link tu 

www.uvzsr.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia                         

Stanovisko hlavného hygienika SR k uzatvoreniu škôl + priebežné informácie        

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz  hromadných podujatí 

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - vydané 15.3.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - vydané 16.3.2020

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - OLP/2640/2020 - vydané 18.3.2020

Opatrenie ÚVZSR-vydané 24.3.2020-OLP/2732/2020-povinnosť nosiť rúška

Opatrenie ÚVZ SR - vydané 4.4.2020-OLP/3012/2020-účinnosť od 6.4.2020-izolácia prichádzajúcich občanov SR v zariadeniach určených štátom

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Opatrenie ÚVZSR-vydané 5.5.2020-OLP-3796-2020-účinnosť od 6.5.2020-výkon bohoslužieb

Opatrenie ÚVZSR - vydané 6.5.2020-OLP/3881/2020-zasadnutia samospráv, pohrebné obrady

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia-OLP/4083/2020- vydané 19.5.2020-platné od 20.5.2020-3.fáza uvoľňovania

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia-OLP/4084/2020- vydané 19.5.2020-platné od 20.5.2020-nosenie rúšok

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia-OLP/4085/2020- vydané 19.5.2020-platné od 20.5.2020-hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZSR-vydané 22.5.2020-OLP/4204/2020-účinnosť od 1.6.2020-zariadenia školského stravovania

Opatrenie ÚVZSR-vydané 22.5.2020-OLP/4311/2020-účinnosť od 22.5.2020-karanténa + e.karanténa

Opatrenie ÚVZSR-vydané 25.5.2020-OLP/4361/2020-účinnosť od 26.5.2020-e-karanténa