Hygiena životného prostredia a zdravia

 

 

Voda na kúpanie - informácie 

Kúpacia sezóna 2020 v regióne Liptov – spádová oblasť okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok

Priebeh kúpacej sezóny 2020 v spádovom území RÚVZ Liptovský Mikuláš v najnavštevovanejších zariadeniach

 

Svetový deň vody - 22. marec 2018 – Témou tohtoročného Svetového  dňa vody je Príroda pre vodu

Informácie Úradu verejného zdravotníctva SR k povodniam (2010)

     

Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - všeobecne

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SOLÁRIUM