Hygiena životného prostredia a zdravia

 

 

Voda na kúpanie - informácie 

Kúpacia sezóna 2017 v regióne Liptov – spádová oblasť okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok

Priebeh kúpacej sezóny 2017 v spádovom území RÚVZ Liptovský Mikuláš 31. KT 2017 - tabuľka 

 

Svetový deň vody - 22. marec 2017

Informácie Úradu verejného zdravotníctva SR k povodniam (2010)

Vzory prevádzkových poriadkov