Hygiena životného prostredia a zdravia

 

 

Voda na kúpanie - informácie 

Kúpacia sezóna 2019 v regióne Liptov – spádová oblasť okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok

Priebeh kúpacej sezóny 2019 v spádovom území RÚVZ Liptovský Mikuláš v najnavštevovanejších zariadeniach

 

Svetový deň vody - 22. marec 2018 – Témou tohtoročného Svetového  dňa vody je Príroda pre vodu

Informácie Úradu verejného zdravotníctva SR k povodniam (2010)

Vzory prevádzkových poriadkov