Opatrenie ÚVZSR-vydané 25.5.2020-OLP/4361/2020-účinnosť od 26.5.2020-e-karanténa

Viac info

Opatrenie ÚVZSR-vydané 22.5.2020-OLP-4204-2020-účinnosť od 22.5.20-zariadenia škol.stravovania

Viac info

Opatrenie ÚVZSR-vydané 22.5.2020-OLP-4311-2020-účinnosť od 22.5.20-karanténa+e.karanténa

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16