Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov

Viac info

Svetový deň bez tabaku - 31. máj

Viac info

Správa o činnosti RÚVZ - január - marec 2019

Viac info

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O.Box 10, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

osobný úrad:

lm.osobnyurad@uvzsr.sk
044/562 41 64

podateľňa:

lm.podatelna@uvzsr.sk
044/562 41 63

ekonóm:

lm.htc@uvzsr.sk
044/551 42 16